Chúng tôi mang đến lợi nhuận bằng sự hấp dẫn của bao bì
03-07-2020 0
Tuyển dụng Công nhân sản xuất bao bì
Thông báo tuyển dụng 20 Công nhân viên chính thức
29-05-2020 0
Tuyển dụng vị trí Lễ tân- Văn thư
Công ty chúng tôi có nhu cầu tuyển nhân viên Lễ tân - Văn thư theo tờ thông báo chi tiết như sau:
12-12-2019 0
Tuyển dụng vị trí Công nhân vận hàng máy in 04/2020
Công ty Cổ phần Bao bì Hùng Vương tuyển dụng 03 Công nhân vận hàng máy in  04/2020