Chúng tôi mang đến lợi nhuận thông qua sự hấp dẫn của bao bì

Tuyển dụng vị trí Lễ tân- Văn thư

29/05/2020
0

Công ty chúng tôi có nhu cầu tuyển nhân viên Lễ tân - Văn thư theo tờ thông báo chi tiết như sau: